SCHIȚE pentru AMINTIRI după CREANGĂ - live îmbunătățit

by Ada Milea

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €7 EUR  or more

     

1.
Micuț 02:50
Când eram micuț... șie frumos era Aiși trăiau oamini di treabî ... Nimini, pi vremea aia, nu lenevea. Când eram micuț... era așa di bini... Mămuca șî tătucu... șî bunicii... ș-alti rudi... aveau tăț’ grijî di mini Uiti, vini popa! Șie bărbat frumos - Tătucî, ți-o căzut un milion pi jos Ăsta umblă... din bătăturî-n bătăturî Sî ni deie șî pi noi parinții ... la învățăturî Ș-am ajuns la școalî... mititel șî prizărit Rușânos șî fricos, da’ nu m-am potolit M-am țânut di nebunii... fix ca șeilalț’ copii Ni urcam pi pereti, ni jucam șî zbieram / Ah, și drași împielițaț’ eram! – Vai! Popa nu mai știi și sî facî Drășiile din capu’ copchiilor sânguri n-o sî treacî Învățătura merje prost, obrăznișiili mierg bini - Aaaa! Cumva vă determin sî ascultaț' șî di mini! O zâs cî ni pocnești... la fiecari greșealî... La scris, la șitit, sau drăcării pi cari li fașiem noi la școalî Smărăndița o râs.... El a luat biciul din cui... …ș-o-nșeput s-o biciuiascî pisti fund di parcî nici nu-i păsa cî era fata lui Smărăndița zbieraaaa, popa șî mai tari dădeaaaa șî mie mi se rupeaaaa... inimaaaa Nu di durerea ei, ci di groazî cî di bici… nu poți scăpa Smărăndița zbieraaaa, popa șî mai tari dădeaaaa șî mie mi se rupeaaaa... inimaaaa Nu di durerea ei, ci di groazî cî di bici… nu poți scăpa Aaaa... … nu poți scăpa!....AAA... … nu poți scăpa!
2.
M-o ba… M-o ba… M-o ba… M-o ba… M-o batut... M-o batut Ah, și tari m-o durut Cî o dat tătucu-n mini io, care-nvăț șel mai bini M-o batut șî mă doari M-am gândit la răzbunari, Da’ răzbunarea-i o prostii șî-mi dăuneazî numa’ mii - Smărăndițî, nu mai plânji, cî tătucu ti iubiești De-aia dă cu biciu-n tini, că undi dă tătucu criești - Vreau să-ț’ șii bini, de-aia te-am batut Că șî pi mini, tot cu biciu’, mămuca m-o crescut Lai lai zbâș lailailai lailailzbâș lalalalai lailailzbâș lalalala lailailzbâș lalalalai Lai lai zbâș lailailai lailailzbâș lalalalai lailailzbâș lalalalai lailailzbâș lalalalai - Băi, bătaia... îi ruptî din Rai Dacă nu-i bați pi copii, numa’ necazuri ai - Io cred că la bataii copchilu’ sî tâmpiești Șî sî fașie tăntălău șî prostălău când criești - Copchilu’, dacî-l bați di mic sî fașie voinic Sî puni pi învațaturî, nici nu minti, nici nu furî - Copchilu’, dacî-l bați di mic, divini dobitoc Șî pisti tăt cu pumnu’ șî cu paru-și fași loc Lai lai zbâș lailailai/ lailailzbâș lalalalai m-o bazbâș lalalalai/ M-o batuuuut Lai lai zbâș lailailai/ lailailzbâș lalalalai m-o bazbâș lalalalai/ M-o batuuuut - Eu cred în bătaie, în necesitatea ei, Eu cred în bătaia aplicată la femei. Eu cred în bici și cred în duritate... Și cred în toate aceste lucruri cu intensitate. - Dacî nu îți bați copilu’, îi mare pacat C-o să se trezească-n viațî neajutorat Io, când zic “bataie” mă înseninez Cî tot ce am realizat, ei îi datorez Lai lai zbâș lailailai/ lailailzbâș lalalalai m-o bazbâș lalalalai/ M-o batuuuut Lai lai zbâș lailailai/ lailailzbâș lalalalai m-o bazbâș lalalalai/ M-o batuuuut
3.
Liniili 04:14
Mmm, șe chișca lovitura di bici Mmm, șe bătăi mâncam când eram mici Mmm, șe juliț’ șî șe murdari eram Și drășii fășiam și drășii fășiam… Ah, și bătăi sănătoasi luam! - A-a-a-a… A-a-a-a… Aaaa… Ni-i fricî di bici,de-aia sîntim cuminț’ învățăm pi rupti, ni spălăm șî pi dinț’ Colejii mai mari... ni puni sî șitim Șî trag pi tablî câti-o linii când greșâm - I-i-i-i... I-i-i-i... Iiiii... Io am greșit o dată... linia pi tablî o șî apărut M-am speriat așa di tari di ie, că nimic n-am mai știut Ș-am greșît (Greșît), greșît (Greșît) Greșît (Greșît) Nimic n-am mai zâs bini Fuuuuuug șî m-ascund sî nu deie popa pisti mini Nicî, stai pi fundu’ tău cî altfel o să-ț’ parî rău Popa îi un om corect Ti bati ca sî șii diștept Popa-i bun! Popa-i bun! Șine-l criticî-i niebun! Șini zâși rău di iel sî aibî junghiuri șî cârșel șî o coadî di purșeeeel sî șii toatî viața cheeeel sî n-aibî chiloți pi ieeel Sî-i creascî bubi cu puroooooi șî sî mănânși din gunoooooi Sî-i curgî balili pi druuuum sî scoatî pi-o urechi fuuuum Popa te simte. Popa te vede. El știe cine crede și cine nu crede. Dacă te bate are dreptate. E aproape un sfânt și-așa mai departe Popa îi un om drăguț Li dă la copchii câti-un bănuț Di sărbători li dă colași Și li împarti cozonași Da’ sărbătorili-s puțâni - Șșșș… S-ascultăm niști albini! .....zzzzzzzzzzzz Măi băieti, fii atent ... șe zâși mama ta Vrea sî ti fași popî.. tu ascultî di ea Că popii o duc bini... Popii o duc bini... Ia uită-ti la mini! ... zzz Tu țâni-ti di-nvătăturî... șî lasî-ti di prostii Ai grijî și scoț’ pi gurî... șî om mai vorbiiiiiiii Ca sî fii popî, tre’ sî ti susțînî șineva Șî uiti cî pi tini ti susțâni mama ta Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
4.
Cu popa 03:07
Popa ni lua cu el di sărbători, când merjea din casî-n casî Oaminii erau tari primitori șî ni puneau pi tăț’ la masî Ni-ndopam pânî crăpam șî ni bucuram, cî mâncarea era tari bunî Am fi vrut sî merjem cu popa prin sat măcar de 50 de ori pi lunî - Nicî, sî știi cî io m-am hotătât șî nimic n-o sî mî clinteascî Nu-mi pasî dacî mă costî și cât șî nici cî tac-tu o sî mă urascî/ Vreau sî ti fac popî, ai răbdari, tu nu știi și-i bini pintru tini O sî trăiești printri cozonași și-o sî mă îmbogățăști șî pi mini Da, da, fă așa! Noi te-om ajuta. Ari dreptati mama ta. Io am dat în cărți’: ești mai deștept ca tăț’, călătorești prin multi părț’ Da, da, șî-n cafea o ieșit așa io am văzut șeva În bobi, în cărți, în zaț și-n mați și-n găinațu’ di la rați - Ah, gurili di fimiei îs mai tari și mai reli ca orișie armî Bietu’ bărbat, dacî zâși șieva... ari di șie sî si teamî Tu, ca sî fi popî îți trebe talent șî(-ți trebe) minti foarti multî Oricât te-ai screme nu fași dintr-un bou o persoanî deșteaptî șî cultî - Ba da, ba da... Ba da, ba da... Ba da, ba da... Ba da, ba da... Noi am văzut așa șeva/ - În găinațu’ di la… - Ba da, ba da... Ba da, ba da... Ba da, ba da... Ba da, ba da... Noi am văzut așa șeva/ - În găinațu’ di la… Lasî copchilu’ sî lucri pământu’, nu-l trimiti șini știi pi undi C-o sî îmbătrîniești șî tu ș-o sî îl chemi, da’ el nu ți-a mai răspundi Lasă-l sî facî treabî acasî, nu-l trimiti dupî cai verzi Lasî-l acasî sî fie pi-aproapi, cî dacî pleacî n-o sî-l mai vezi - Am șitit în steli/ șî-n dunga din podeli/ c-o sî șii popî di sucșeees Am șitit în steli, noi ni bazăm pi ieli c-o s-auzâm di tini DEEES
5.
Holera 02:20
....Holera.....Holera.....Holera....Holera... Când o vinit holera-n sat/ - Și nenoroșiri! Multî lumi-o căzut la pat/ - Și nenoroșiri! Multî lumi o murit, da’ eu din joacî nu m-am oprit “Chițigaie gaie, ce ai în tigaie? Chițigaie gaie!” N-am stari, îs curios di când mă știu/ - Sî ti potoliești! Mă uit la fiicari mort din sicriu / - O să ti molipsiești! La șimitir primiesc covriji șî smochini,/ - O sî ti molip… Da’ mama îi dispieratî…/ - Și sî mî fac cu tini??????? Nu-nțeleg cum di nu-nțelegi, copchili / - Sî ti potoliești! Ti poți îmbolnăvi șî poți muri cu zâli/ - O să ti molipsiești! Cu holera asta nu-i di glumit / - O sî ti molip… Ai văzut șî tu câtî lumi (din cauza ei) o murit/ - Holera Du-te la stână, departe de sat ! Îi mari minuni cî încî nu te-ai contaminat ! Când treși holiera o sî ti-adușem înapoi Boala asta-i îngrozitoari / - Am avut-o șî noi! - O murit șî Mărioara și Saveta a lui Ilii/ - Holera O murit șî Vasilică a lui Ion din primării/ - Holera O murit Gheorghițîîîî șî Ruxanda di pi deal/ - Holera O murit șî Jumulitu’! O murit cu tot cu cal/ - Holera Ș-am plecat, da’ aveam holera în mini / - Holera Cum am ajuns la stânî am înșeput sî nu mă sâmt bini/ - Holera Șiobanii ăia… nu mă băgau în samă diloc Io mă zvârcoliem, horcăiem șî ardiem di parcî dormiem pi foc Am băut o groazî di apî, da’ tot îmi era seti M-am târât lângî fântânî șî sorbiem ca un burieti Un om s-o-ndurat șî l-o chemat pe tata din sat Tata m-o dus la doftor… șî m-o vindecat Dumniezău să-l odihneascî pi Moș Țandurî, cî bini o scos HOLERA din mini, cî pi mulți oamini zdraveni șî sănătoși i-o doborât HOLERA. M-o-nvelit în fiertură di hoștinî cu oțăt di leuștean ș-o alungat HOLERA. Mult bini mi-o făcut șî mii șî altora cî o vindecat HOLERA di la noi din sat.
6.
Copchili 02:05
- Copchili, tre’ sî merji la școalî/ - Lasî-mî-n pași, mămucî! - Tre’ sî merji la școalî iar... - Da’ școalî-mi trebi mie?! - Școala om ti poati fași, o sî șii popî, sau primar. O sî șie primar când sî fașie vaca țânțar, când sî fașie capra tâmplar, când sî fașie mâța gropar... Când viezi găinî balerinî șî zboarî porcu’ prin grădinîîîîî... Atenție! Școala e o instituție de preț. Poți să ajungi departe, dacă ești isteț. - Ascultî șî di noi, copchili, cî ni știm di ani di zâli Dacî ne-asculți, n-o sî regreț’… N-o sî regreț’… N-o sî regreț’… - Copchilu’ tre’ sî-nveți carti... Tre’ sî-i găsăsc o școalî bunî. O sî sî-nvârtî-ntre deștepți și o sî știi și sî spunî. - O sî știi și sî spunî / când pleacî broaștili pi Lunî, când încapi bou’ -ntr-o alunî Șî cântî popa la căpșunî. Copchilu’ tău o sî fie isteț când o sî-l muști muști cu păru’ crieț Și ti baji? Și tăt vorghiești? Di suflet nu ti-ngrijești! Di hrana spiritualî pi cari o obțîi la școalî. Și-ai cu mini? Șie nu-ți convini? Mai bini uită-ti la tini! Ești o ființî nemernicî Tu nu pui picioru-n bisericî - Nu te-am văzut nici la pomeni, nici de sărbători/- Ticălosuli În smoala iadului o să fierbi, când o să mori / - Ticălosuli Degeaba ești prieten cu popa, din iad n-o să te poată scoate... Dacă-l bagi și pe el acolo, veți clocoti împreună după moarte. Aaaaaa ............O sî regreț’… O sî regreț’… O sî regreț’ Școala e o instituție de preț!
7.
....zzzBUM!...zzzBUM! Am învățat pi rupti/ zzzBUM! cî ni timiem di bici zzzBUM! Ni putiei vidie șitind pi dialuri/ zzzBUM! prin livezi șî prin urzâși zzzBUM! Multi muști o fost sacrificati. Puteai sî numeri suti pi fiicari carti. zzzBUM! Popa le-o numărat / zzzBUM! Și s-o întristat zzzBUM! Le-o tras niști bici la copchii/ zzzBUM! să-și aminteascî sî lasi muștili vii Șî nu mai umpli di mațili lor toati foili cărțâlor zzzBUM! Bădița Vasâli, pintru noi, era dascălu’ șiel mai buuuun... Da’ l-o luat la armatî șî l-o făcut carni di tuuun. Acuma învățătura... zzzBUM! cam stă pi loc zzzBUM! Avem alt dascăl zzzBUM! cari nu sî prișiepi diloc zzzBUM! - Noi am învăța, cî suntem isteți, Da’ nu mai ari șini sî ni înveți zzzBUM! ....zzzBUM!...zzzBUM! Nicî încă citește/ zzzBUM! Doar din plăcere zzzBUM! Poate că părinții lui ar dori de la noi o părere/ zzzBUM! Dacă l-am da la școli mai departe/zzz/ Ar putea să scrie o carte/ zzz Ar putea să fie învățător/ zzz/ Popă, primar sau senator/zzz Copchilu-i deștept Lăsați-l în pace - Pecat se remuna la coada de vace - O sî vorbiesc cu tac-tu șî cu oamini deștepți o sî ni sfătuim Când înșiepi școala sî vidiem și scoalî o sî-i găsâm Copchilu-i bu-u-un... O sî ajungî departi i i Am dat în că-ă-ărți șî o ieșât tobî di carti i i
8.
Râia 02:19
Foarti grieu găsăști o școalî bunî Foarti grieu găsăști un dascăl bun Da’ șiel mai grieu găsăști un dascăl bun șî ieftin Cî răpidi găsăști un dascăl prost șî scump Șî m-o luat bunicu’ pi cal, cu el, la Pipirig Io clănțăneam din dinti c-afarî era tari tari frig Eram șî ud, cî am picat în apî. Am alunecat Șî toati hainili di pi mini mi s-o udat La Pipirig o pupat-o pi bunica Șî o ajuns prin Farcașa la Broșteni Bunicu’ la un dascăl bun l-o prezentat L-o cazat la Irinuca și-o plecat Ari o casî micî șî dărăpănatî Dacî bati vântu tari cadi latî Ari ș-o fatî balcâză șî lălăii Șî 2 capri slabi plini di râii Io di râii m-am îmbolnăvit Șî la școalî cu râii nu m-o mai primit Toaaaatî zâuaaaa mă scărpinam Șî c-o mocirlă lipicioasî mă unjeam Umblam pi dealuri, n-aviem și fași Râia din mini, nu-mi dădea pași O stâncî tari mari mi-o ieșât în cali Ș-am înșeput s-o împiiiiiiiiiiiiiiing.... pân’ o luat-o la vali Mba mba mbrrrrmba / Mba mba mbrrrrmba Stânca sî rostogolea! / Mba mba mbrrrrmba Mba mba mbrrrrmba / Mba mba mbrrrrmba Stânca sî rostogolea! / Mba mba mbrrrrmba S-o izbit di casa Irinucăi cu putieri…………… O făcut praf ș-o caprî…cari-o zghierat di dureri ………… Casa șî gardu’ șî tăti erau lati/………… Io m-am speriat șî-am fujiiiiit…. cât mai diparti Mba mba mbrrrrmba/ Mba mba mbrrrrmba Nimic pi lumi nu mă oprea! / Mba mba mbrrrrmba Mba mba mbrrrrmba/ Mba mba mbrrrrmba Râia cu mini fujea!/ Mba mba mbrrrrmba
9.
Cireșili 02:51
- Și-ai făcut, împielițatuli? Di și-ai furat cireșîli? Cu șe obraz mai ies io în sat când știu cî am un copchil pus pi furat? - Vălieu, o sî mă baji în mormânt... - Cânipa mie îi la pământ! - Și recoltî frumoasî credea cî ari ș-acuma-i călcatî tătă-n chișioari Mă-ta șî tac-tu plătiesc în drași pintru prostiili pi cari li fași Ah, hoțuli, di ti prindiem și măturî pisti ochi îți dădiem Hoțuli, hoțuli, cânipa-i stricatî casa-i dărâmatî mă-ta-i supăratî Hoțuli, hoțuli, ai mâncat cireșâli sî-ț’ cadî izmenili sî ti râdî fetili N-ajunji c-am plătit la Broșteni stricăciunili? - Casa-i dărâmatî Te-ai apucat sî fai și pe-aici pagubî, nebunuli - Mă-ta-i supăratî - Mămucî, am vrut sî mierg la scăldat - Și te-ai trezit în cireș, la furat Ah, hoțuli, di ti prindiem și măturî pisti ochi îți dădiem! Uăi, și mă timeam di ie și tari lovie di ti prindie Uăi, și gurî spurcatî avie...eeeee Uăi, și mă timeam di ie Uăi, și răpide fujie Inima cât un purișe mi sî fâșie...eeee Săraca, n-o știu u ut… și puni el la cali i i i Îl căuta pi Io o on, sî sî ducî-mpreunî la vali i i i O mințât cî merji i i sângur la scalda a at Ea, cum s-o-ntors un picuț la treabî, el – țup!- în cireș s-o... în și-am calcat? Di șie n-o coborât când i-o zâs sî coboari? - M-am temut c-o sî mî omoari! Tăti cireșâli din pom o picat! - Păi, dânsa cu cireșu m-o scuturat Io, di fricî, m-am țânut tari bini, da’ dânsa o vrut sî urși dupî mini Ș-atunși prin cânipî am luat-o la fugî șî dânsa, dupî mini, mai mai sî m-ajungî Io fujieeem... ie fujieee... io fujiem, ea fujie, io fujiem, ea fujie șî cânipa sî bătătorie... Io fujieeem... ie fujieee... io fujiem, ea fujie, io fujiem, ea fujie din cânipî nimic nu rămânie ...cânipa-i strâcatî casa-i dărâmatî mă-ta-i supăratî .... ai mâncat cireșâli sî-ț’ cadî izmenili șî ti râdî fetili
10.
Pupăza 03:02
- Dimineața mi-i tari grieu - șî mie mi-i greu. - Mămuca-i pi capu mieu - Șî pi a mieu Când aș dormi mai bini Sari, ca turbata, cu gura pi mini - Leneșuli, sî ti trezești imediat! pupupupupupu S-audi pupăza șî tu ești încî în pat/ pupupupupupu Pupăza-i ca un ceas deșteptător Ah, șe-mi vini s-o omor Pupupupupupu/..../ pupupupupupu - Dacî ti pupuie dimineațî N-ai noroc, nici poftî di viațî Dacî ti pupuie mai târzâu ai ghinion când treși pi la râu Dacî ti pupuie di pi-o crenguțî o sî fii toatî viața grăsuțî - Tu, trebi numa să ști-i-i Când pupăza pupuie, nu-u-u-u dormi–i – i pupupupupupu / - iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Paserea de pupeze / Trăiește la scorbure Dimineața chinte-n pom/ ca se trezește pe om Omul este bucuroase/ lucreaze, nu ste acase Pupeze e bun / Eu nu spune minciun Pupăza-i pasări rară Îți place la noi la țară? ..../ pupupupupupu Cutuma... adică datina de altă dată/ pupupupupu A fost, este și va fi mereu respectată/ pupupupupu Când vă aud discutând țărănește O lecție de istorie în mine vorbește Dacî ti pupuie pi la prânz o sî-ț’ creascî copiti di mânz; Dacî ti pupuie din partea stângî îți crești nasu’ oleacî pi lângî ; Dacî ti pupuie di pi-o fântânî poț’ sî uiț’ limba românî; Dacî ti pupuie di pi-o căpițî îți cad bulinili di pi rochițî... Nicî: O sî trec io pi lângî tei ș-o sî șii vai di penili ei pupupupupupu Penili, penili ei… O zâs cî “penili ei” ei ei ei… Penili ei... penili ei....
11.
Și s-o întâmplat cu pupăza? Di șie nu mai pupuie pupăza? Vreun animal o mâncat-o? Un nebun o alungat-o? Sau un copchil o furat-o? O furat-o, preșis! Smărăndițî, tu trebi sî știi șini sî țâni di prostii Hai, zî, Smărăndițî, zi-i! Parcî, parcî știu șieva despre șinieva / - Șini? Care-o fost pi lângî tei sî facî șieva / - Șini? Pupăza era acolo, cî stătea pi uouă Da’ io o trebuit sî plec, cî o-nșieput sî plouă - Vai, săraca pupăză/ sângură în scorbură Când pi uouă, când afarî/ Îi așa pradî ușoarî Smărăndițî, spuni-ni pi șini ai vazu-u-ut Cî di 4 zâli pupăza o dispău-u-ut Poati-i numa’ încuiatî pi undieva a a Șî încî nu îi prea târzâu sî o putiem salva-a-a Hai, Smărăndițî, ziiiiiii! șini sî țâni di prostiiiiiiii/ - Șini? Șini-o blestemat-o? Șini-o amenințat-o? Șini-n fiicari dimineațî o înjurat-o? -Smărăndițî, nu minți cî nu l-ai vazut la fațî Imediat iau biciu’ șî ti bat pânî dimineațî - Văleu, tatucî, iartă-mă, nu știu șini-i di vinî Am spus șî io, numa’ așa, și-am auzât di la o veșinî - Hai, Smărăndițî, ziiiiiii! / - Nu știu... - șini sî țâni di prostiiiiiiii //- N-am văzut nimic... - Șini-o blestemat-o? Șini-o amenințat-o? Șini-n fiicari dimineațî o înjurat-o? Hiii... NICÎ vorbie dispri pupăzî urât NICÎ s-o jurat c-o s-o strângî di gât NICÎ o fost, preșis, pi lângî tei Cî numa’ NICÎ avea necaz pi pupuitu ei Nică luat pupeze cățărat la scorbure Bogat mâna și găsește pe pupeze chinuiește Dus pupeze la piațe Un botrân dezleaghe ațe Pupezele zboare Che era afare
12.
Rușânea 02:04
Ehei, cu pupăza am avut noroc Dupî și-o scapat di mini, o zburat la loc Șî sî auza din tei pupuitu ei Fix când pi mini mă șertau (c-am furat-o) vreo 4 femei - Uăi, era sî-mi bat copchilu’..nevinovat Pintru cî minșiunili vi le-am ascultat - Iartî-ni, gura lumii-i tari re Nu ni mai luăm nișiodatî dupî ie Cu asta am scăpat, da’ cu cireșili-am sfeclit-o Din cauza cânepii pi cari am bătătorit-o Tata o plătit o gloabî ca despăgubiri Șî tari mult o trebuit, pintru prostia mie, sî transpiri Uăi, mi-i rușîni... sî mai ies în sat Toatî lumea o aflat cî am fost la furat Șî fetili sî uitî la mini cu urî N-o sî mai bag în viața mea nicio cireașî-n gurî - Hoțuli, hoțuli ai mâncat cireșili sî-ți cadî izmenili sî ti râdî fetili - Ce-ați învățat din fapta acestui băiat? - învațat che nu e bune cireșe la furat - Cî sî furi șî sî fuji.. așa șeva nu sî fași - Dacî tu n-ai cireși, lasî cireșili altuia-n pași - Ce ați mai învățat? / - Che bataia doari - Cî nu-i bini sî călcăm cânipa-n chișioari - Cî dijiaba mai fuji, dacî ti prindi când furi Șî cî n-ai dicât toati consecințâli sî li înduri - Bravo, Smărăndițo! Ești fată deșteaptă Sper să nu te pretezi (vreodată) la asemenea faptă - Cum sî sî prietezi, cî dau cu biciu-n ie Ș-o fac fatî cuminti, oricât ar fi di rie Hoțuli, hoțuli ai mâncat cireșili sî-ți cadî izmenili sî ti râdî fetili
13.
La scăldat 02:32
La-lai-lai…lalalailai… Mămuca m-o pus la treabî, cicî s-o ajut un pic Șî-ntre treburi trebuia... sî stau cu frățioru’ mic Cî io îs șiel mai mari... Mai am 7 frați Numa’ io tre’ sî munșiesc, că îs prie miși ăilalți - O lucrat șie o lucrat copchilu’ l-o legănat Da’ era așa căldurî di sî usca șî limba-n gurî Tot o stat cu capu-n soari, da’ n-o mai avut rabdari Șî s-o furișat sî meargî la scăldat - Dacî s-ar fi grăbit un pic șî n-ar fi întârziat nici n-aș fi observat c-o plecat la scăldat Da’ când am văzut io cî nu vini șî nu vini M-am gândit cî-i pi la râu șî sî sâmti tari bini - La râu îi bini, umbrî șî răcoari Ti poți feri di caldurî șî di soari Poți sî ti scufunzi în apî adâncî Șî sî sari în cap di pi o stâncî - Ei, când l-am văzut acolo cum sî bălășie Cum sî scufunda în apî șî cum sî răcorie M-am dus pi furiș, hainili i-am luat Să-l văd io, hăhăhă, cum vini dezbracat Șî nu s-o întors pi drum, cî i-o fost rușîni O mers prin grădini, era sî-l muști-un câni Sî timie sî nu îl vadî cumva șinieva Cî era în fundu gol șî de-aia s-ascundea - Am stat într-o tufî... pân la asfințît Da-mi era așa di foami... așa c-am ieșât “Bati-mî, omoară-mî, da’ dă-mi niști mâncari” Șî pintru cî nu m-o batut, mi-o fost rușâni tari La-lai-lai…lalalailai…
14.
Dupî faza cu scaldatu' mămuca nu m-o bătut, Da’ mi-o zâs vo 2 vorbi cari mai tari m-o durut. Di m-ar fi umplut di sânji, n-aș fi fost așa tuflit Ca atunși când cu blândeți 2 vorbi mi-o vorbit - 2 vorbi ț-o vorbit!....... 2 vorbi ț-o vorbit! Știu cî io-s pi lumea asta… un boț di humî cu ochi Mămuca mi-o zâs sî mă duc și-am mers la fabrica di popi Să mă fac șî io un popî cu copchil șî preoteasî Sî mî duc la-nmormântări șî sî-mi fac casî frumoasî 2 vorbi ț-o vorbit.... 2 vorbi ț-o vorbit... 2 vorbi ț-o vorbit....2 vorbi ț-o vorbit...... Popa Duhu multî carti/ multî carti ne-o-nvățat Alți preoți zâșieu cî totu-nafarî di biblie-i un păcat Da’ el ne-o-nvățat șî matematicî șî geografii Șî istorii, șî gramaticî ș-un pic di biolojii 2 vorbi ț-o vorbit.... .2 vorbi ț-o vorbit...... Da’ la fabrica di popi mămuca m-o mutat o crezut cî acolo-i mai bini, da’ acolo nimic n-am învățat culmea-i cî o dat șî spagî, orz, ovăz șî șie mai avea sî mî muti undi nimini nu-nșerca sî ni-nveți șieva - N-ai fost deștept la 14 ani, nici frumos la 20 nici cuminti la 30, nici bogat la 40 - Moș Bodrâncî-i om sușit 2 vorbi ț-o vorbit Cartea nu merjea, cî toatî lumea chefuia popii sî-ncingeau la joc când Moș Bodrâncî ni cânta șî șiel mai țâfnos părinti sî punie pi țopăit di-i sfârâiau călcâili șî era di neoprit N-ai fost deștept la 14 ani, nici frumos la 20 nici cuminti la 30, nici bogat la 40 Moș Bodrâncî-i om sușit/ ………2 vorbi ț-o vorbit Moș Bodrâncî-i om sușit/..... O cântat pân’ o murit
15.
Nu știu 02:41
Nu stiu... Nu stiu altii cum îs... Nu stiu altii cum îs, da’ eu când mă gândiesc la satu’ mieu m-apucî o nostaljii.... mai ales pintru copchilării - Ai furat cireșîli! Sî-ț’ cadî izmenili! Sî ti râdî fetili!! Îmi amintesc ... Îmi amintesc cum eram mic Șî nu mî durie nimic Mama șî tata erau sănătoși Erau tineri șî frumoși Pe-atunci eram fericiți... chiar dacî eram năcăjiți... Cânipa-i stricatî Casa-i dărâmatî Mă-ta-i supăratî! Mi-i tari dor di vremea de-atunci, Da’ timpu’ napoi n-ai cum sî-l aduci Dacî ti pupuie dimineațî N-ai noroc, nici poftî di viațî Tătucu vinie... Tătucu vinie obosît Tătucu vinie obosît acasî Mămuca-i punie șeva pi masî Noi țopăiam sî ni prindî Șî sî ni arunși până în grindî Mămuca-nșierca sî ni potoleascî Da’ el zâșie: “Lasă-i, femeie, sî sî zbenguiascî Triebi sî li dăm copchiilor pași Cî de-aia-i copchilu’ copchil: sî sî joași O sî știi și sî spunî Când pleacî broaștili pi Lunî Când încapi bou’ntr-o alunî șî cântî popa la căpșunî Mama lega... Mama lega niști... Mama lega niști motocei Mâțili crăpau când sî jucau cu iei Sau când mă loviem di șieva Mama bătea vreun lemn și-mi trecea Di doooor sufletu mi sî usucî Uăi, șie întristari urâcioasî mî apucî Io-s humă di Humulești Șî am în cap numa’ povești
16.
Popa Smântânî Io îs Popa Smântânî din Humulești ... Am în capu’ mieu numa’ poviești Îs prietin cu un tip și scrii poiezii - Ăla l-o-nvățat șî pi el sî scrii... AMINTIRI DIN COPILĂRIE - Încî scrii - AMINTIRI DIN COPILĂRII - Nu le-am gătat - Are un stil ... ca de la țară, de mare succes în lumea literară A scris despre capre și iezi și prostie, despre draci, soacre, lene, moarte și COPILĂRIE Era popî, cî așa o vrut mama lui Ca sî nu mai aibî grija stomacului, ca sî-i scoatî șî pi iei din sărășii Cî avie 7 frați în COPILĂRII Popa Smântânî Era popî, Popa: da’ uo fost la teatru di multi uori Era popî, Popa: da’ uo tras cu pușca dupî ciori Era popî, Ionicî: da’ s-o tuns ca un om șivilizat Ei, pintru toati astea popii l-o iexclus imediat N-am mai fost popî, nici învățătuor Zâșieu cî am comportament dăunător Da’ îndatî și șieva prin guvern s-o schimbat Un post di-nvățător, pi loc, mi-o șî dat Ion Creanghe mai numește Popa Smintina. Lui placut pisike. Avut mult pisike la el și mâncat cu pisike in patul. In Iași, in mahala Țicau locuit. Acolo venit Eminesku, fost inspector scolare. Creanghe colaborat la manualul che placut Eminescu. Creanghe citit Junimea. Asta un organizație literare. Avut un copile. Militare. Avut preotease, da’ plecate. Fost date afare din pope, da’ fecut pope la loc dupe ce el murit de mult, dupe104 ane.

about

SCHIȚE pentru spectacolul AMINTIRI
de la Teatrul Tineretului din Piatra-Neamț

text realizat după cartea "Amintiri din copilărie" de Ion Creangă
cântece de Ada Milea

Înregistrare dintr-o repetiție care a avut loc la Comănești,
cu participarea Norei Covali (în rolul Preotesei), a lui SirBlues Vali Răcilă (slide guitar & banjo) și a Adei Milea (în toate celelalte roluri)

Prelucrări suplimentare ulterioare
(ajustarea volumelor și adăugarea unor voci): Ada Milea

Mulțumim, "Camping la grădină", pentru găzduire!
Mulțumim, Paul Mureșan, pentru desenul copertei discului de față!

Mulțumim Teatrului Tineretului pentru spectacol! www.teatrultineretului.ro?page_id=16636

credits

released May 22, 2020

license

all rights reserved

tags

about

Ada Milea Bistrița, Romania

(songwriter, singer, actress)

... was born in 1975

…graduated from The Dramatic Arts University of Tirgu Mures

... worked in many different theatres

… initiated projects in which the actors and musicians became musical characters

…as a singer, has given many concerts, not only throughout Romania, but also in UK, USA, Italy, Spain, Hungary, Belgium, Germany, Austria, France... ... ...
... more

contact / help

Contact Ada Milea

Streaming and
Download help

Report this album or account

If you like Ada Milea, you may also like: